Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất
Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất-1
Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất-2
Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất-3
Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất-4

Phần mềm được xây dựng vào những năm 2012, chạy trên nền Windows với sự hỗ trợ của .net framwork 3.5.

Sử dụng datbase : MSSQL với sự tối ưu trong tốc độ, backup replicate transaction. Ngoài ra còn có 1 backup database dự phòng qua S3 mỗi ngày.

Ngôn ngử lập trình: C# Winfrom.

Hỗ trợ các kết nối qua các thiết bị ngoại vi như: Camera (IP/ Analog có RTSP), Máy in (Laser/ Kim), Đầu đọc thẻ từ UHF.

Hỗ trợ kết nối FTP, transaction log giúp lưu trữ hình ảnh về trung tâm kiểm soát và xuất báo cáo dữ liệu cho ban ATGT

Hoạt động theo mô hình client / server, centralized management (quản lý tập trung) nên có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát thất thoát hàng hoá, quản lý các hợp đồng dễ dàng chi tiết và chặt chẽ, tránh tình trạng vượt khối lượng trong hợp đồng cũng như số chuyến vận chuyển.

Các bài viết về phần mềm Phần mềm quản lý trạm cân ô tô BnWeigh Station tiên tiến nhất:Đang tải...

Khách hàng

Đang cập nhật

Danh mục

Phần mềm

Ngày thực hiện

1/9/2012

Share