Bảng giá dành cho các dịch vụ Email Marketing | Giá rẻ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Email marketing

Sử dụng phù hợp cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu quảng bá thông tin đến khách hàng của mình

Gói cơ bản

500.000 VNĐ /tháng
 • 5000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 1 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá

Gói nâng cao

800.000 VNĐ /tháng
 • 10000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 3 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá

Gói doanh nghiệp

1.300.000 VNĐ /tháng
 • 20.000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 6 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá

Gói Pro Email Marketing

2.000.000 VNĐ /tháng
 • 50.000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 10 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá
shape
shape
shape
shape