Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều chỉnh đầu đọc thẻ từ UHF 201

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐIỀU CHỈNH ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ UHF 201

I.Tổng quan phần mềm kết nối


Đây là phần mềm dùng để điều chỉnh thông số cho đầu đọc thẻ UHF, các bạn có thể download ở https://drive.google.com/file/d/1xMUrz4NcvmHWinS4NuoDVb8C-boB7kny/view?usp=sharing

Giao diện chính:


Phần mềm dùng để điều chỉnh đầu đọc thẻ, thiết lập chế độ:

 • Đọc thẻ (Khoảng cách 0-15m)
 • Ghi thẻ (Khoảng cách 0-6m)


Thiết bị phải được kết nối qua cổng Serial (COM) của máy tính hoặc cổng USB.


Sử dụng cổng COM để kết nối

Sử dụng thông qua cổng USB, bằng đầu convert RS232 to USB

II. Thiết lập cổng kết nối (chọn thiết bị)

Sau khi kết nối, nhấn nút Open COM port, hệ thống sẽ tự tìm cổng có thiết bị đọc thẻ.

Các bước thiết lập:

 1. Nhấn nút kết nối
 2. Khung thông tin cổng đang kết nối
 3. Cổng đang kết nối


III Thiết lập đọc thẻ

Thiết lập thiết bị để thiết bị có thể đọc thẻ, chỉ thiết lập một lần khi sử dụng, các lần sau khi khởi động, thiết bị sẽ tự lấy cấu hình lên để hoạt động.Các bước thiết lập:

 1. Chọn chế độ Active mode ( Chế độ đọc)
 2. Chọn cổng kết nối RS332/RS485 (Cổng kết nối để nhận tín hiệu - Serial(COM) )
 3. Chọn đọc kiểu EPC (dữ liệu chỉnh sửa được của thẻ )
 4. Chọn vị trí đọc dữ liệu của thẻ (tất cả các hệ thống đầu đọc thẻ của Boony đều sử dụng bắt đầu ở vị trí Hex 02)
 5. Nhấn nút Set để cập nhật và lưu vào trong thiết bị.


Kiểm tra xem thiết bị đã đọc được hay chưa:


Nhấn nút Get (lấy dữ liệu) từ cổng COM7


Sau khi cấu hình đúng, thông tin của thẻ (Mã HEX) sẽ được hiện lên.


IV. Thiết lập ghi thẻ

Các thẻ ghi phải đặt trước đầu đọc trong tầm 0-6m để hệ thống có thể ghi thông tin vào thẻ.

Các bước thiết lập:

 1. Chọn chế độ Answer Mode
 2. Nhấn nút Set 1. Chuyển qua tab EPCC1-G2 Test
 2. Nhấn nút Query Tag để thiết bị lấy thông tin các thẻ đang đặt trong tầm ghi
 1. Các thẻ có trong vùng đọc được
 2. Chọn thẻ cần thiết lập lại thông tin.
 3. Thiết lập thông tin cho thẻ (Theo mã số HEX độ dài 16 ký tự, độ dài là một số chẵn)
 4. Nhất nút lưu thông tin thẻ


Kiểm tra lại:

Nhấn Query Tag lần nữa ta sẽ thấy kết quả

Đã thiết lập thành công thông tin thẻ

Đang tải...

Khách hàng

Đang cập nhật

Danh mục

Phần mềm

Ngày thực hiện

1/9/2012

Share