#Apple

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Từ 25/04/2023 Yêu cầu mới của Apple khi submission app: Xcode 14.1, SDK 16
6/7/2023

Từ 25/04/2023 Yêu cầu mới của Apple khi submission app: Xcode 14.1, SDK 16

Boony

Apple thông báo từ ngày 25/04/2023, tất cả các ứng dụng iOS, iPadOS và watchOS gửi lên App Store phải được xây dựng bằng tối thiểu với Xcode 14.1 và SDK 16.

Xem thêm

Bài nhiều người quan tâm

Tags