Dịch vụ IT Outsource

Phù hợp cho doanh nghiệp mới thành lập, có nhu cầu sử dụng IT

Gói cơ bản

1.200.000 VNĐ /tháng
 • Khắc phục sự cố IT từ xa cho hệ thống < 10 người
 • Cấu hình Firewall / Router/ Swich / VPN
 • Vận hành 1 Website (Web admin)
 • Quản lý 1 hệ thống Email (Google / Email riêng)
 • Quản lý 1 tên miền
 • Tư vấn hệ thống mạng
 • Backup dữ liệu từ xa
 • Hỗ trợ giờ hành chính
 • Hỗ trợ tinh chỉnh website (Open Source Only) ( Web developer)
 • Hỗ trợ cài đặt hệ thống AWS (Devops)
 • Báo cáo hệ thống
 • Hỗ trợ 24x7

Gói chuyên nghiệp

10.000.000 VNĐ /tháng
 • Khắc phục sự cố IT từ xa cho hệ thống < 60 người
 • Cấu hình Firewall / Router/ Swich / VPN
 • Vận hành 5 Website
 • Quản lý 5 hệ thống Email (Google / Email riêng)
 • Quản lý 5 tên miền
 • Tư vấn hệ thống mạng
 • Hỗ trợ tinh chỉnh website (Open Source Only) ( Web developer)
 • Hỗ trợ cài đặt hệ thống AWS (Devops)
 • Báo cáo hệ thống
 • Hỗ trợ 24x7
shape
shape
shape
shape