Email marketing

Sử dụng phù hợp cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu quảng bá thông tin đến khách hàng của mình

Gói cơ bản

500.000 VNĐ /tháng
 • 5000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 1 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá

Gói nâng cao

800.000 VNĐ /tháng
 • 10000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 3 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá

Gói doanh nghiệp

1.300.000 VNĐ /tháng
 • 20.000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 6 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá

Gói Pro Email Marketing

2.000.000 VNĐ /tháng
 • 50.000 email mỗi tháng
 • Miễn phí tạo 10 mẫu HTML / tháng
 • Không giới hạn chiến dịch
 • Không giới hạn danh sách gửi (audiences)
 • Báo cáo chiến dịch
 • Xác thực tên miền tránh gửi vào SPAM
 • Hỗ trợ 24x7
 • Miễn phí phần mềm Boony Survey
 • Sử dụng hệ thống riêng, cá nhân hoá
shape
shape
shape
shape