Viết phần mềm theo yêu cầu

Lập trình phần mềm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp đi kèm theo gói phần mềm

Phần mềm thuê theo tháng

Liên hệ để có giá tốt nhất
 • Phần mềm Quản lý trạm cân
 • Phần mềm tạo Survey / khảo sát
 • Phần mềm Quản lý kho
 • Phần mềm Quản lý Tổ chức Sự kiện
 • Phần mềm Quản lý Phân phối sản phẩm
 • Hỗ trợ 24x7
 • Cài đặt dễ dàng nhanh chóng

Phần mềm phát triển theo yêu cầu

Vui lòng liên hệ để thực hiện
 • Phân tích yêu cầu doanh nghiệp
 • Lên kế hoạch thực hiện
 • Báo giá sản phẩm
 • Thực hiện theo độ thanh toán
 • Bàn giao, hướng dẫn sử dụng
 • Sử dụng công nghệ mới nhất
 • Hỗ trợ 24x7
shape
shape
shape
shape