#ec2

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Hướng dẫn triển khai (deploy) Docker lên Amazon EC2 phần 1
22/4/2022

Hướng dẫn triển khai (deploy) Docker lên Amazon EC2 phần 1

Boony

Hướng dẫn triển khai Docker lên Amazon EC2. Phần 1 sẽ cho bạn khái niệm về hướng đi khi sử dụng Docker và cài đặt cấu hình Instance để có thể deploy dự án.

Xem thêm

Bài nhiều người quan tâm

Tags