Hệ thống bán hàng

Software Development

Tổng quan Hệ thống bán hàng

Hệ thống bán hàng

Thông tin dự án:

 • Dự án: Hệ thống bán hàng
 • Ngày:
 • Kỹ năng:
 • Khách hàng:

Đánh giá

Tổng quan Hệ thống bán hàng

Hệ thống bàn hàng được dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Với sự canh tranh khốc liệt của thị trường , các hệ thống phải ngày càng thông minh, năng khả tích hơp cao để có thể rút ngắn thời gian xử lý, tạo sự hài lòng cho khách hàng.

Hệ thống Boony hiện đang xây dựng gồm có:

 • Website bán hàng online
 • Phần mềm đặt hàng trên android
 • Phần mềm đặt hàng trên iOS
 • Hệ thống quản lý bán hàng - vận chuyển - hoá đơn - chăm sóc khách hàng

Website bán hàng online:

Ngôn ngữ xây dựng : php, html, jquery_ bootstrap v3

Database : mysql

php Framework : Codeigniter

Cách thức thực hiện : tuỳ theo thương hiệu (brading) của chủ hệ thống, chúng tôi sẽ chọn giao diện từ themeforest(*) để đính kèm vào hệ thống của chúng tôi.

(*) Boony không trực tiếp thiết kế theme. Boony chỉ giúp khách hàng mua bản quyền sử dụng theme từ themeforest. Các theme sẽ đảm bảo được tính tương thích (respond) trên các thiết bị.

Các chức năng trên website bán hàng gồm có :

 • Thể hiện danh sách sản phẩm
 • Đặt hàng sản phẩm
 • Kiểm tra đơn hàng được giao
 • Quản lý tài khoản cá nhân của khách hàng (thông tin giao hàng , hoá đơn, đơn hàng đã thực hiện)

Phần mềm đặt hàng trên android

Được viết trên nên tảng android, hỗ trợ chủ hệ thống đăng ký trên PlayStore.

Các chức năng trên phần mềm cơ bản gồm có

Chọn sản phẩm và đặt hàng.

Quản lý thông tin cá nhân (cơ bản)

Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Phần mềm đặt hàng trên iOS

Được viết trên nên tảng iOS, hỗ trợ chủ hệ thống đăng ký trên App Store.

Các chức năng cơ bảng giống trên nền tảng android.

Hệ thống quản lý bán hàng - vận chuyển - hoá đơn - chăm sóc khách hàng

Ngôn ngữ xây dựng : php, html, jquery_ bootstrap v3

Database : mysql

php Framework : Codeigniter


Các chức năng gồm có

 • Quản lý sản phẩm, danh mục
 • Quản lý khách hàng - chăm sóc khách hàng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý vận chuyển - giao hàng
 • Quản lý hoá đơn
 • Quản lý bài viết trên website


Comments