Phần mềm miễn phí

Next

Software Development

Phần mễm hỗ trợ in CAD BNCadHelper

Phần mềm miễn phí

Thông tin dự án:

  • Dự án: Phần mềm miễn phí
  • Ngày:
  • Kỹ năng:
  • Khách hàng:

Đánh giá

Phần mễm hỗ trợ in CAD BNCadHelper

Boony chia sẽ miễn phí phần mềm hỗ trợ cho việc in CAD BNCadHelper

Trong đó có các chức năng:

  • In nhanh, xuất file PDF bản vẽ với các đối tượng giống nhau (khung bao) hoặc xref trong layout.
  • Copy đối tượng ( object) thành 3 đối tượng để xoay đứng bằng cạnh trong 3D
  • Lấy thông tin số đo dài rộng cao của đối tượng trong 3D
  • Đếm số đoạn thẳng giống nhau trong 3D
  • Tính nhanh diện tích đối tượng 2D theo tổng chiều dài * chiều rộng

Cài đặt :

   Để cài đặt trước hết bạn cần kiểm tra phiên bản CAD của bạn xem phiên bản nào là phù hợp. Tải file theo link bên dưới

Sau khi tải về bạn giải nén ra sẽ có file AAHLibrary_*.dll. Bạn lưu lại trong thư mục nội bộ (không sử dụng ổ đĩa dùng chung)

* là số version dành cho CAD tương ứng

Sau đó mở CAD và gõ lệnh NETLOAD. Hộp thoại xuất hiện, bạn mở file trên máy tính bạn vừa lưu trữ.

Như vậy là đã có thể bắt đầu sử dụng.

Các lệnh cơ bản :

BNCONFIG : gọi bảng điều khiển lên để sử dụng

BNInDoiTuong : In theo object. Đầu tiên, chọn object đầu tiên, khoanh vùng, hệ thống sẽ tự chọn object có cùng tên.

BNChonLineGiongNhau : Chọn đoạn thẳng giống nhau để Đếm

BNLayDaiRongCao : Lấy chiều dài rộng cao lưu vào Clipboard. Sau đó bạn có thể Paste (Ctrl + V) vào chỗ phần mềm khác (Excel , notepad, ... )  để thấy kết quả.

BNLayDaiRongCaoDatLayer : Như trên, thêm đánh dấu các đối tượng (object) vào các layer khác nhau. Giúp cho việc chọn đối tượng dễ dàng hơn.

BNLayDaiRongCaoDatLayerVaAn : Như trên, thêm ẩn layer sau đó hiện lại

BNCopyVaXoayDoiTuong : Copy và xoay đối tượng đứng, bằng, cạnh. Từ một đối tượng ban đầu, copy ra 2 đối tượng khác, đồng thời xoay đối tượng để tạo thành bộ 3 : đứng bằng cạnh.

BNCopyVaXoayNhieuDoiTuong : Như trên nhưng cho nhiều đối tượng đồng thời.

Bên trên là các lệnh phục vụ cho việc bóc tách và tính khối lượng của đối tượng trong CAD. Chức năng chính của plugin này là hỗ trợ cho việc in ấn, giúp giảm thiểu tối đa thời gian in các bản vẽ. Tương tự cho các thao tác xuất PDF trên CAD.

Để thực hiện việc in bản vẻ, bạn cần mở hộp thoại cấu hình lên trước bằng lệnh BNCONFIG :

Giải thích các trường :

Máy in hiện có: List tất cả máy in hiện có trong CAD (bao gồm máy in thực tế và các máy in xuất file của CAD).

Khổ giấy: khổ giấy tương ứng máy in

Đường dẫn lưu: dùng để nhớ đường dẫn khi bạn sử dụng chức năng xuất file. Khi thực hiện, các file xuất dạng PDF, png sẽ lưu lại trên đường dẫn này.

Nét in : Nét in dùng trong CAD

Tên : Tên mặc định khi xuất File. Khi xuất đồng thời nhiều file, tên mặc định nãy sẽ kèm theo số vd File_001, File_002. Rất tiện lợi trong việc bạn muốn sắp xếp file để nối (merge) lại. Thứ tự bản vẽ sẽ in tự động từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.

Đơn vị: đơn vị dùng trong CAD (milimeter, inches)

Tự động dàn / Tỉ lệ: Tỉ lệ xuất kích thước (size) bản vẽ VD 1:1. Nếu để tự động, hệ thống sẽ lấy mặc định theo CAD.

In thành File: Chức năng giúp bạn chuyển thành file và lưu lại đường dẫn mặc định. Bạn cần chọn máy in chức năng xuất file (PDF, PNG, ...)

In Xref : tự động tìm Xref và in.

Xem trước: Xem trước bản vẽ sẽ in.

Dấu Target (màu đỏ) : dùng để chọn đối tượng mẫu (khung bao, hình chữ nhật, ... ) . Sau đó hệ thống sẽ tìm những đối tượng giống đối tượng đã chọn và tự động in những đối tượng con nằm trong đó.

In theo đối tượng đã chọn : In các đối tượng đã chọn theo thứ tự - không in tất cả bản vẽ có trên mặt layout.

In tất cả: In tự đống tất cả theo đối tượng mẫu được chọn khi click vào Dấu TargetComments