Bảng giá dành cho dịch vụ IT Out Source | Bảo trì Website, Email

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Dịch vụ IT Outsource

Phù hợp cho doanh nghiệp mới thành lập, có nhu cầu sử dụng IT

Gói cơ bản

1.200.000 VNĐ /tháng
 • Khắc phục sự cố IT từ xa cho hệ thống < 10 người
 • Cấu hình Firewall / Router/ Swich / VPN
 • Vận hành 1 Website (Web admin)
 • Quản lý 1 hệ thống Email (Google / Email riêng)
 • Quản lý 1 tên miền
 • Tư vấn hệ thống mạng
 • Backup dữ liệu từ xa
 • Hỗ trợ giờ hành chính
 • Hỗ trợ tinh chỉnh website (Open Source Only) ( Web developer)
 • Hỗ trợ cài đặt hệ thống AWS (Devops)
 • Báo cáo hệ thống
 • Hỗ trợ 24x7

Gói chuyên nghiệp

10.000.000 VNĐ /tháng
 • Khắc phục sự cố IT từ xa cho hệ thống < 60 người
 • Cấu hình Firewall / Router/ Swich / VPN
 • Vận hành 5 Website
 • Quản lý 5 hệ thống Email (Google / Email riêng)
 • Quản lý 5 tên miền
 • Tư vấn hệ thống mạng
 • Hỗ trợ tinh chỉnh website (Open Source Only) ( Web developer)
 • Hỗ trợ cài đặt hệ thống AWS (Devops)
 • Báo cáo hệ thống
 • Hỗ trợ 24x7
shape
shape
shape
shape